Warunki rejestracji szkoły

Kampania Bohaterowie drużyny FAST 112 ma na celu edukację ogólnej populacji w kwestii objawów przedmiotowych i podmiotowych udaru oraz tego, jak postępować, gdy udar zaatakuje. Należy podkreślić, że kampania Bohaterowie drużyny FAST 112 nie ma na celu nakłonienia do zalecenia, przepisania, zakupu, dostarczenia, sprzedaży lub podania żadnych produktów leczniczych ani wyrobów medycznych.

Ta kampania została opracowana przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego i zrealizowanie jej jest możliwe przy wsparciu Inicjatywy Angels. Inicjatywa Angels to niekomercyjny projekt poprawy opieki zdrowotnej mający na celu poprawę opieki udarowej na całym świecie. Cel ten jest osiągany poprzez pomoc w zakładaniu nowych szpitali, gotowych na przyjęcie pacjentów z udarem mózgu, oraz poprawę jakości opieki w istniejących szpitalach z oddziałem udarowym. Dalekosiężnym celem jest, aby wszyscy pacjenci z udarem mózgu mieli dostęp do tego samego poziomu opieki, niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdują. Inicjatywa Angels to inicjatywa spółki Boehringer Ingelheim International GmbH, wspierana przez Światową Organizację Udaru Mózgu (ang. World Stroke Organisation, WSO) oraz Europejską Organizację Udaru Mózgu (ang. European Stroke Organisation, ESO), a jej partnerami wspierającymi są: Europejskie Stowarzyszenie ds. Udaru Mózgu (ang. Stroke Alliance For Europe, SAFE) oraz Medtronic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.angels-initiative.com 

Rozumiem, że zestaw wdrożeniowy projektu Bohaterowie drużyny FAST, w tym wszystkie materiały drukowane, może w pewnych okolicznościach zostać nieodpłatnie przekazany szkole i dzieciom biorącym w nim udział, przy czym koszty tych materiałów zostaną pokryte z datków pozyskanych od stron trzecich na rzecz kampanii Bohaterowie drużyny FAST. 

Rodziny dzieci biorących udział w programie za pośrednictwem Pana/Pani szkoły będą zachęcane do zarejestrowania się na stronie internetowej programu Bohaterowie drużyny FAST (http://www.fastheroes.com) w celu zaakceptowania regulaminu oraz wzięcia udziału w procesie edukacyjnym. Kampania Bohaterowie drużyny FAST jest zgodna z europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności danych określonymi w rozporządzeniu RODO. Z tego względu kampania Bohaterowie drużyny FAST pozostanie w kontakcie z rodzinami po zakończeniu programu, tylko jeśli zarejestrują się na stronie i wyrażą zgodę na kontakt w przyszłości. 

Rozumiem, że Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, spółka Boehringer Ingelheim International GmbH ani żadna organizacja zaangażowana w kampanię nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie ze strony Ambasadorów programu Bohaterowie drużyny FAST lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej będącej częścią programu. Rozumiem, że jeśli moja szkoła zdecyduje się wdrożyć kampanię lub inną platformę, odbędzie się to na własne ryzyko szkoły i bez odpowiedzialności wobec Uniwersytetu Macedońskiego ani jego dyrektorów, pracowników, partnerów, agentów, dostawców lub podmiotów stowarzyszonych.

Niniejszym potwierdzam, że mam pełne prawo i jestem upoważniony/-a do zawarcia niniejszej umowy. 

DOŁĄCZ DO NAS

INFORMACJE

POZNAJ BOHATERÓW

KAMPANIA W PRAKTYCE

SPOŁECZNOŚĆ

SPOŁECZEŃSTWO
ZAKUPIONO PRZEDMIOT!
NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA MONET!
NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ DIAMENTÓW!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software